top of page

Catàleg de l'exposició · AL TALLER DE JOSEP CLARÀ

AL TALLER DE JOSEP CLARÀ. Guixos d'un escultor irrepetible

MEAM - 10/03/2016 · 19/06/2016

Bernat Puigdollers és autor del capítol El Josep Clarà de postguerra: llums i ombres (pàg.57-66)


L’exposició Al taller de Josep Clarà. Guixos d’un escultor irrepetible explica la trajectòria de l’escultor olotí i en destaca les obres més importants. Així, es convida al visitant a resseguir els seus inicis i el seu salt a París, les seves obres simbolistes i noucentistes, els seus projectes públics i els retrats, fins arribar als darrers anys. Alhora, busca apropar al públic el concepte del taller de l’escultor i s’il·lustra el seu treball a l’estudi, des de la idea fins a la formalització d’aquesta en material definitiu, els processos creatius autònoms i de comanda, la feina col·laborativa entre l’escultor i els ajudants, les tècniques emprades, etc.Cristina Rodríguez Samaniego i Irene Gras (Eds.)

Autors: Bernat Puigdollers, Juan Carlos Bejarano, Núria Aragonès i Natàlia Esquinas

Edita: MEAM

Any: 2016

Pàgines: 167 Idioma: català

Enquadernació rústicaComments


Historiador i crític d'Art
bottom of page