top of page

Els Betepocs: una agrupació artística pionera a Catalunya

Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Núm. 27, 2013, pàg. 121-138

Aquest article és una aproximació a una de les primeres agrupacions artístiques de Catalunya, els Betepocs o, com s'anomenaria més tard, Grup Lucerna.

Els Betepocs: una agrupació artística pionera a Catalunya

Els Betepocs: una agrupació artística pionera a Catalunya
Els Betepocs: una agrupació artística pionera a Catalunya

Historiador i crític d'Art
bottom of page