Tres col·leccions amb un únic objectiu

Revista Bonart

Núm. 163, Febrer-Març de 2014. pàg. 36

Reivindicació de la tasca artística desenvolupada pels col·leccionistes Kurt i Carmen Engelhorn, Pascual-Forcada i Jaume Roser

Historiador i crític d'Art