Owens, Ibáñez i Musach: “Punts de fuga”

Revista Bonart

Núm. 164, Abri-Maig de 2014. pàg. 57

Ressenya de l'exposició celebrada a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet

Historiador i crític d'Art