El Taller BDN de Badalona ha convertit la ciutat en un punt de referència de l'escultura

Revista Bonart

Núm. 173, Febrer-Març-Abril de 2016. pàg. 71

Article publicat amb motiu de la celebració dels 10 anys de la creació d'aquesta entitat

Historiador i crític d'Art