top of page

¡Viva la Pepa! El Museu de Montserrat incorpora una de les darreres obres pintades per Simó Gómez

Núvol

1 de gener de 2017

¡Viva la Pepa! El Museu de Montserrat incorpora una de les darreres obres pintades per Simó Gómez

¡Viva la Pepa! El Museu de Montserrat incorpora una de les darreres obres pintades per Simó Gómez
¡Viva la Pepa! El Museu de Montserrat incorpora una de les darreres obres pintades per Simó Gómez

Historiador i crític d'Art
bottom of page